Alternatieven voor gasgestookte stoomketels;

stoomketels

Milieubewuste & kostenbesparende technologieën

Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends hebben de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de verbetering van energie efficiënte processen van stoomketels. Een van de gevolgen van deze ontwikkeling is het feit dat het mogelijk is om steeds meer warmte te hergebruiken.

Deze ontwikkelingen zorgen ook voor nieuwe uitdagingen in de industrie. De overheid wil bijvoorbeeld de gaskraan dichtdraaien, er is een toenemende druk vanuit de maatschappij om productieprocessen te verduurzamen, de CO2 prijzen en emissierechten blijven stijgen en er komen steeds meer maatregelen tegen het stikstofprobleem. In deze blog een overzicht van nieuwe technologieën.

Zodra de levenscyclus van de stoominstallatie het einde bereikt is het nodig om opnieuw te investeren. Je kunt weer een gasgestookte ketel kopen maar de stijgende gasprijzen maken dit moeilijk en het productieproces wordt er niet groener op. En dan hebben we het nog niet over het imago van de onderneming. Alternatieven voor gasgestookte stoomketels biedt mogelijkheden om naast deze stoomvoorziening ook warmtevoorzieningen te verduurzamen en efficiënter in te richten. Maar welke oplossingen zijn er hiervoor?

stoomketels

Restwarmteterugwinning

Een van de oplossingen wordt restwarmteterugwinning genoemd. De energie die wordt hergebruikt hoeft niet meer betaald te worden. Ieder bedrijf beschikt namelijk over een grote hoeveelheid restwarmte. Door de restwarmte van productieprocessen op te vangen en deze te gebruiken in andere processen is het mogelijk om energieverbruik en verspilling tegen te gaan.

Geschikt voor bedrijven met een lage warmtevraag en bedrijven die beschikking hebben over waterbronnen in de directe omgeving.

De warmtepomp

De warmtepomp is ook een middel om gebruik te maken van de restwarmte uit productieprocessen van bedrijven. De restwarmte van lage temperaturen kan door middel van elektriciteit naar hogere temperaturen worden verwarmd. In dit proces wordt minder energie voor meer warmte gebruikt.

Deze oplossing is het meest geschikt voor bedrijven met koel en warmtevragen die ruimte hebben voor extra leidingen en bedrijven met meerdere warmtevragen in hun chemische processen.

E-boiler

E-boilers zijn ketels die het water door middel van elektriciteit verhitten. Deze technologie vraagt veel elektrische elementen maar genereert geen emissie. Verder is het mogelijk om een SDE++- subsidie te krijgen met deze investering. Een voordeel van de E-boiler is dat deze snel op- en af kan schalen waardoor er een betere balans in het elektriciteitsnet ontstaat.

Deze oplossing is het meest geschikt voor bedrijven met grote ketels, bedrijven die willen verduurzamen of overtollig stroom nodig hebben en bedrijven met een eigen elektriciteitsnetwerk.

De juiste keuze voor alternatieven binnen uw ideale stoom- en warmtevoorziening is voor ieder bedrijf anders. Hierbij wordt er gekeken naar de warmtevraag, soorten processen, beschikbare restwarmte, locatie en uw budget. Wij van stoomketels helpen je hiermee. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer te weten komen over deze processen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen u op weg naar de keuze van de ideale stoom en warmtevoorzieningen binnen uw bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *