Stoomverontreiniging door olie.

Stoomketel

Olielekkage in het stoomproces kan problemen veroorzaken die leiden tot mechanische schade. Een van de industrieën waar verontreiniging heel gevaarlijk kan zijn is de voedings-en farmaceutische industrie omdat hier schone stoom wordt gebruikt. Deze verontreiniging kan tot hele gevaarlijke situaties leiden en daarom is het van groot belang dat de verontreiniging van stoom op tijd wordt gedetecteerd zodat er maatregelen kunnen worden genomen. 

Er zijn verschillende oorzaken van dit soort verontreiniging:

  • Een voorbeeld is olie die in het stoomsysteem kan lekken. Dit kan worden veroorzaakt door twee systemen. Warmtewisselaars en roterende stromingsmachines.

Warmtewisselaars

Stoom wordt gebruikt om stookolie te verwarmen, bijvoorbeeld op schepen om warmte naar de olietank over te brengen. Er kunnen lekkages ontstaan in warmtewisselaars via flenzen, en pakkingen in de wanden van deze wisselaars. Zo kan de olie in het stoomproces terecht komen.

Stromingsmachines

Stoomturbines of stoommotoren gebruiken oliesmering om lagers te koelen en te smeren. Het slecht functioneren hiervan kan leiden tot olielekkage.

Stoomketel

Gevolgen

Olie is de meest ernstige verontreiniging omdat olie op de buizen afzet. Een dunne laag olie is al genoeg om de buizen te isoleren als gevolg van oververhitting. Als gevolg van oververhitting kunnen er dan scheuren in de stoomketel optreden. De scheuren kunnen uiteindelijk leiden tot breuk en ernstige schade, waardoor u meer kwijt bent aan reparatie dan alleen onderhoud. 

Stoomverontreiniging kan worden vastgesteld door het controleren van onder andere de vuurgang aan de rookgaszijde van uw ketel. 

Men kan olieverontreiniging in het stoomsysteem voorkomen door geen apparatuur te installeren in grote hoeveelheden. Er zijn tegenwoordig turbines die zo zijn gebouwd dat het onmogelijk is om stoom te vervuilen. Vraag wel altijd bij uw leverancier voor de risico’s van zo een installatie. Het is altijd belangrijk om uw ketel te onderhouden volgens het onderhoudsschema zoals dit wordt geadviseerd door uw fabrikant of leverancier. 

Wilt u meer informatie over Verontreiniging in het stoomproces? Neem contact met ons op!

Scharfftechniek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *